Saturday 18 March 2017

STRACH JE VÝZVA

Väčšinu svojho života som sa vyhýbala veciam a situáciám, ktoré vo mne vzbudzovali strach. Konečne som pochopila, že od okolností, z ktorých mám strach, nemám utekať, ale práve naopak, mám do nich vstupovať. Pretože strach je výzva. Ak napriek počiatočnému strachu vchádzam do situácií, ktoré vo mne vyvolávajú obavy, umožní mi to obrovský vnútorný posun dopredu. A zároveň zistenie, že to, čoho som sa bála, bola iba ilúzia. Uvedomenie si pravdy je prvý krok ku zmene. Nevyhnutný ďalší krok, bez ktorého zmena nenastane, je: konať podľa tej uvedomenej pravdy. Teória bez praxe je len intelektuálna hra. A tak konám.


Po 17 rokoch vlastnenia vodičského preukazu (ale bez šoférskej praxe) som začala jazdiť... Hodila som sama seba do vody: „A plávaj, dievča!“. Nadobudla som väčšiu samostatnosť a nezávislosť. Presťahovala som sama seba do náročných podmienok odľahlých kopaníc. Sama. Bez muža. Odmenou mi je získanie vytúženej slobody a súkromia v náručí prekrásnej prírody a intenzívne spojenie s vlastnou prirodzenosťou. Vyhodila som sama seba z vynikajúco plateného zamestnania, aby som sa vrhla do neznáma novej práce, pričom som netušila, čo ma čaká. Ale hoci s úverom na krku a s neistotou, čo bude zajtra, žijem nádhernú prítomnosť toho úžasného pocitu, že robím prácu, ktorú milujem a ktorá dáva zmysel životu môjmu i životu mojich klientov. Neustále vkladám moje „posledné peniaze“ do seminárov, workshopov a iných vzdelávacích aktivít, ktoré posúvajú moju profesnú úroveň i môj vlastný vnútorný rast, s vedomím, že neviem, čo sa stane (keďže to boli moje „posledné peniaze“), ale s dôverou, že Vesmír je láska a hojnosť, a tak ako zázrakom prichádzajú ďalší klienti a s nimi peniaze na všetko, čo potrebujem.


Všetky tieto (z môjho pohľadu) „odvážne kroky“ som bola schopná vykonať až po tom, čo som sama sebe dopriala rekonektívne sedenia: Rekonektívne liečenie a Znovu-napojenie mi umožnilo nadobudnúť hlboký vnútorný pokoj, dôveru a odvahu vykročiť strachom v ústrety a zbaviť sa ich tým, že do nich vchádzam. Aby to čitateľ mohol lepšie pochopiť, tak priblížim súvislosti môjho života pred tým, než som si dopriala Rekonektívne liečenie a Znovu-napojenie: posledných 35 rokov som kvasila bez zmeny, v pohodlí mamahotela, robila som denno-denne tie isté zmechanizované stereotypné úkony. Nežila som. Zakrpatievala som. Lebo som sa nerozvíjala. Rekonektívne liečenie a Znovu-napojenie mi pomohlo pohnúť sa z toho nebezpečného stagnačného miesta, ktoré v konečnom dôsledku prináša smrť (najprv psychickú, neskôr i fyzickú). Život je zmena, pohyb dopredu. Keby som tieto „odvážne kroky“, ktoré uvádzam o odstavec vyššie, mala vykonať v čase pred tým, než som obdržala rekonektívne sedenia, tak len pri pomyslení na to, že by som mala čo i len ňufák vystrčiť z mojej komfort-zóny, by sa mi zježili všetky (aj tie odepilované) chlpy na celom tele. Zbelela by som, 30-krát by som letela z hnačkového popudu na záchod a našla by som minimálne 200 pádnych dôvodov, prečo nemôžem vykonať to, z čoho mám strach. A možno by som sa aj povracala.

Dnes už viem, že vstupovanie do tých strachov mi umožňuje získať jedinečnú životnú lekciu. Ísť strachu naproti je jediný spôsob, ako žiť a nie živoriť, ako posúvať sám seba vo vnútornom progrese. Preto sem prichádzame. Z čoho mám strach, to vnímam ako navigačnú tabuľku s nápisom: „Prosím, vojdi“. Po tom, čo som obdržala svoje Rekonektívne liečenie a Znovu-napojenie, je oveľa jednoduchšie do tej strach vyvolávajúcej situácie vojsť. A vyjdem šťastnejšia, silnejšia, slobodnejšia, zrelšia a predovšetkým s väčším vnútorným pokojom a menším strachom. Čím viac do tých stracho-situácií vstupujem, tým menej strachu mám. A už dnes som si istá, že sa dá od neho oslobodiť úplne. 


Jestvuje ďalšia výzva, čoby stracho-méta v mojom živote: vystupovanie pred kolektívom ľudí. Tá hanblivosť moja má korene v detstve. Príčina nie je podstatná. Minulosť je preč. Ide o to, čo s tým spravím v prítomnosti... Strach je výzva. A tak idem do toho! Pripravujem pre Vás prezentácie o Rekonektívnom liečení a Znovu-napojení. Prvá sa bude konať 1.4.2017 o 18 h. v Dobromilom ateliéri v Piešťanoch. Všetci ste srdečne vítaní. A nie je to prvoaprílový žart  :)
  

www.janamezovska.eu

Wednesday 15 March 2017

MILUJEM MOJU PRÁCU

Som šťastná. Pretože robím prácu, ktorú milujem. V zamestnaní strávime tri štvrtiny života a keď nás daná práca nebaví, je to utrpenie, stratený čas. Na konci života si uvedomíme, že sme premárnili to najcennejšie: život samotný. Preto sa nazdávam, že by sme mali robiť to, čo nás baví, teší a vnútorne napĺňa. Verím, že každý tu máme nejaké poslanie. Ak ho napĺňame, je to predpokladom našej šťastnej existencie. 


Už keď som bola malá, na otázku: "Čo by som chcela v živote robiť?" 
(vo veku, kedy dievčatká na tú otázku odpovedajú: chcem byť baletkou, chlapci: chcem byť pilotom), som odpovedala: "Chcem pomáhať ľuďom." Približne od mojich 13 rokov som vedela, že chcem robiť energetické liečenie. Nevedela som ako, len som proste cítila, že to chcem robiť. Nevidím ľudské energetické pole (auru), nevidím energie, a tak som netušila, ako to zrealizujem. Nešla som cestou pokus-omyl, nehľadala som vylučovacou metódou, skúšajúc všetky energetické liečebné systémy, ktoré tu sú. Jednoducho som si po určitom čase uvedomila, že chcem robiť naplno to, po čom túžim = to, čo ma robí šťastnou. V priebehu krátkej chvíle, odkedy som vyslala do Vesmíru svoje prianie (že chcem zamestnanie dokonalé pre mňa), prišlo ku mne rekonektívne liečenie. Hneď po prvom rekonektívnom sedení, ktoré som absolvovala, som si bola istá, že toto je to, čo chcem robiť = to, prečo som sem na túto Zem prišla.


Rekonektívne liečenie, ktoré sprostredkovávam je to, čo milujem najviac. Umožňuje mi spojenie so sebou = so svojou harmonickou božskou podstatou. Umožňuje mi udržiavať hladinu maximálneho pokoja a radosti. Umožňuje mi zvyšovať moju vibračnú úroveň, takže vnímam oveľa širšie súvislosti života a oveľa hlbší význam toho, čo sa odohráva v bežnej realite. Umožňuje mi vidieť obsah za tým, čo vnímame ako hmotnú/fyzickú skutočnosť. Umožňuje mi využívať neporovnateľne viac schopností, ktorými síce disponujeme všetci, ale používa ich málokto. A čo je skvelé: rekonektívne liečenie to umožňuje nielen mne, ale aj mojim klientom. O to viac šťastnosti v živote prežívam. Pretože vidím, že moja práca má zmysel. Umožňuje mojim klientom obrovský vnútorný rast a optimalizáciu ich života na všetkých úrovniach: zlepšenie fyzického i psychického zdravia, zlepšenie vo vzťahovej oblasti aj v profesnej oblasti, naštartovanie prosperity a hlavne navyšovanie vedomia a ľudského potenciálu, čo vedie k celkovému životnému progresu každého klienta.


Som nekonečne šťastná. Vďaka rekonektívnym frekvenciám sa mi denno-denne plnia rad za radom všetky moje šťastné sny a túžby. Na počkanie. Je to prekrásne Bytie plné každodenných zázrakov. Žijem úžasný, naplnený, hodnotný život a ďakujem, že môžem žiť. S náramnou radosťou každý deň. Som prenesmierne vďačná za tento život. Aj preto, že robím prácu, ktorá je stvorená pre mňa a prináša osoh nielen mne, ale i druhým, a to dáva zmysel celému môjmu životu. Milujem moju prácu, a preto ju robím na maximum, s radosťou a vynikajúco. 


Som si istá, že pre každého z nás jestvuje povolanie, ktoré je ušité na mieru práve toho konkrétneho jedinca. Nie je potrebné, ba je to skôr nezmyselné: obetovať sa kvôli peniazom v práci, ktorá nás nebaví, nenapĺňa, a tým ubíja a ničí. Každý vie, čo ho napĺňa a teší. Všetci to sám za seba cítime: čo máme robiť, aby sme boli šťastní. Predstavme si svet, kde každý človek robí prácu, ktorá ho činí radostným, ktorá vystihuje jeho podstatu, v ktorej uplatňuje svoje špecifické talenty... Keby každý z nás robil to, čo ho vnútorne napĺňa = to, s čím súzvučí, žili by sme v nádhernom, šťastnom vesmíre plnom pokoja a radosti. Nie je to utópia. Dá sa to uskutočniť. Každý pre seba. Ak každý z nás dopraje sám sebe to, čo ho robí šťastným, budeme šťastní všetci. Veľmi nám to všetkým prajem  :)www.janamezovska.eu

Friday 3 March 2017

ĎAKUJEM

Prešiel rok odkedy sa začali diať obrovské zmeny v mojom živote, smerujúce k celkovej harmonizácii všetkých oblastí mojej existencie. Primárne došlo k vyladeniu môjho vnútorného nastavenia a v dôsledku toho i k prenastaveniu fyzickej reality, v ktorej žijem. Po tom, čo som sama sebe dopriala Rekonektívne liečenie a Znovu-napojenie, sa naštartoval a zrýchlil proces môjho návratu k sebe... Spojenie s rekonektívnymi frekvenciami ma naviedlo na moju vlastnú cestu šťastného Bytia na tejto Zemi (k čomu verím, že sme všetci predurčení :)Ja som v priebehu roka prešla intenzívnym prerodom prostredníctvom nahusto po sebe nasledujúcich zmien, vedúcich k totálnej optimalizácii všetkých úrovní mojej existencie. Nie som na konci. Je to neustály proces, ktorý začal tým, že som sama sebe dopriala sedenia Rekonektívneho liečenia a Znovu-napojenia a v toho dôsledku sa spustila kompletná reorganizácia mojich vnútorných nastavení: zmenou nevhodných vzorcov správania, zmenou životných postojov, zmenou pohľadu na svet, zmenou prístupu k životu, zmenou prístupu k sebe..., pričom to nezostalo len v teoretickej rovine, ale premietlo sa to i do môjho konania, čo mi umožnilo zo dňa na deň opustiť pozíciu na báze mentality chudoby.

Pracovala som ako robotník za 300 EUR mesačne, z čoho som zaplatila úver a elektriku a bolo po peniazoch. Robila som tú prácu preto, lebo som verila, že je zmyslu plná (mojím zámerom bolo pomáhať ľuďom i prírode), ale držala som tým sama seba v seba-zničujúcom nedostatku. Nemohla som napĺňať svoje najzákladnejšie potreby. Rekonektívne liečenie a Znovu-napojenie mi pomohlo v okamihu sa rozhodnúť a uskutočniť radikálnu životnú zmenu, ktorá vyvolala reťazec ďalších zmien a tie ma naviedli na moju vlastnú šťastnú životnú cestu.


Po tom, čo som obdržala svoje liečenie, mi ako zázrakom zrazu ponúkli zaujímavú prácu v oblasti, odkiaľ ľudia utekajú pre nedostatok pracovných príležitostí (na čo som dovtedy čakala už vyše 2 roky). Takže som v priebehu 3 týždňov zrealizovala rad za radom množstvo krokov, ktoré zmenili môj život zo seba-deštrukčnej, seba-zápornej tragédie na radostné plynutie mojím vzácnym, pokojným Bytím. V priebehu pár dní som sa odsťahovala z mesta do môjho vysnívaného domčeka v prírode (konečne som sa po dlhých rokoch závislosti odpútala od pohodlia mamahotela), zmenila som trvalý pobyt, získala som vytúžené súkromie, úžasnú prácu v nádhernom prostredí, v skvelom kolektíve spolupracovníkov, s vynikajúcim platom, kúpila som si auto, začala som po 17 rokoch jazdiť, prešla som zo závislej pozície zamestnanca do slobodnej pozície živnostníka, čo iniciovalo prevzatie kompletnej zodpovednosti za môj vlastný život. A celý tento rýchlo sa odohrávajúci "prevratný proces" bol sprevádzaný permanentnou synchronicitou, kedy všetko do seba nádherne zapadalo a klapalo ako hodinky. Takže množstvo formálnych, administratívnych zmien a úkonov, ktoré bolo potrebné v krátkom čase vybaviť, prebiehalo ladne, bez najmenších problémov, či komplikácií (čo je pre dianie spojené s rekonektívnymi frekvenciami typické: všetko ide hladko, ako po masle :)

V ďalších fázach som prechádzala rôznymi vzdelávacími aktivitami a vlastne to stále trvá. Neustále sa zúčastňujem rôznych seminárov, kurzov a workshopov, ktoré podporujú môj seba-rozvoj. Investujem do seba, do môjho vlastného vnútorného rastu, a to je naozaj potešujúce Bytie. Pretože vraciam sebepozornosť, ktorú som sama sebe odňala a ktorú si zaslúžim sama od seba dostávať. Vraciam sa tým k láske k sebe, ktorá je nevyhnutná pre to, aby môj život získal prívlastok "šťastný".

A tým, že som sa vďaka rekonektívnym frekvenciám vrátila sama k sebe = k svojej harmonickej, rovnovážnej podstate = Rekonektívne liečenie a Znovu-napojenie mi umožnilo znovu sa spojiť s mojím vlastným vnútorným učiteľom a liečiteľom (akokoľvek je komu prijateľné tento Zdroj nazývať: vyššie/pravé ja, božská podstata..), zmenilo to aj svet, v ktorom žijem. Zharmonizovali sa moje vzťahy s partnerom, s rodičmi a dokonca aj vzťahy medzi nimi a neustále sa to zlepšuje, takže je to naozaj perfektné!  :)

Posunula som sa v krátkom čase znovu i profesne, som praktikom Rekonektívneho liečenia a Znovu-napojenia naplno. Milujem túto prácu. Vnímam Rekonektívne liečenie a Znovu-napojenie ako moje poslanie. Robím to, prečo som prišla do tohto života. A to je naozaj zmysluplné Bytie. Spojenie s rekonektívnymi frekvenciami mi umožňuje byť radostná a pokojná naplno. A to nielen preto, že vďaka Rekonektívnemu liečeniu a Znovu-napojeniu žijem svoj vlastný šťastný sen. Ale aj preto, že vidím, že spojenie s rekonektívnymi frekvenciami mení životy mojich klientov na ich vlastný šťastný sen. A to je neopísateľný, až dojímavo krásny pocit. Ďakujem za to, že je to možné. Ďakujem, že môžeme žiť vnútorný pokoj, súlad a radosť z vlastnej existencie úplne všetci. Stačí, aby sme to sami sebe dopriali.Ďakujem, že rekonektívne frekvencie jestvujú a sú nám tu na pomoc, dostupné každému. Už nemusíme trpieť, trápiť sa, byť nešťastní, zúfalí a chorí. Sme predurčení pre život v Raji. V Raji tu na Zemi... Len si to uvedomiť, rozhodnúť sa pre to a dopriať to sám/sama sebe. Zaslúžime si to všetci: slobodný, pokojom a radosťou z bytia naplnený život žiť. A dá sa to urobiť :)

   
www.janamezovska.eu