Wednesday, 15 March 2017

MILUJEM MOJU PRÁCU

Som šťastná. Pretože robím prácu, ktorú milujem. V zamestnaní strávime tri štvrtiny života a keď nás daná práca nebaví, je to utrpenie, stratený čas. Na konci života si uvedomíme, že sme premárnili to najcennejšie: život samotný. Preto sa nazdávam, že by sme mali robiť to, čo nás baví, teší a vnútorne napĺňa. Verím, že každý tu máme nejaké poslanie. Ak ho napĺňame, je to predpokladom našej šťastnej existencie. 


Už keď som bola malá, na otázku: "Čo by som chcela v živote robiť?" 
(vo veku, kedy dievčatká na tú otázku odpovedajú: chcem byť baletkou, chlapci: chcem byť pilotom), som odpovedala: "Chcem pomáhať ľuďom." Približne od mojich 13 rokov som vedela, že chcem robiť energetické liečenie. Nevedela som ako, len som proste cítila, že to chcem robiť. Nevidím ľudské energetické pole (auru), nevidím energie, a tak som netušila, ako to zrealizujem. Nešla som cestou pokus-omyl, nehľadala som vylučovacou metódou, skúšajúc všetky energetické liečebné systémy, ktoré tu sú. Jednoducho som si po určitom čase uvedomila, že chcem robiť naplno to, po čom túžim = to, čo ma robí šťastnou. V priebehu krátkej chvíle, odkedy som vyslala do Vesmíru svoje prianie (že chcem zamestnanie dokonalé pre mňa), prišlo ku mne rekonektívne liečenie. Hneď po prvom rekonektívnom sedení, ktoré som absolvovala, som si bola istá, že toto je to, čo chcem robiť = to, prečo som sem na túto Zem prišla.


Rekonektívne liečenie, ktoré sprostredkovávam je to, čo milujem najviac. Umožňuje mi spojenie so sebou = so svojou harmonickou božskou podstatou. Umožňuje mi udržiavať hladinu maximálneho pokoja a radosti. Umožňuje mi zvyšovať moju vibračnú úroveň, takže vnímam oveľa širšie súvislosti života a oveľa hlbší význam toho, čo sa odohráva v bežnej realite. Umožňuje mi vidieť obsah za tým, čo vnímame ako hmotnú/fyzickú skutočnosť. Umožňuje mi využívať neporovnateľne viac schopností, ktorými síce disponujeme všetci, ale používa ich málokto. A čo je skvelé: rekonektívne liečenie to umožňuje nielen mne, ale aj mojim klientom. O to viac šťastnosti v živote prežívam. Pretože vidím, že moja práca má zmysel. Umožňuje mojim klientom obrovský vnútorný rast a optimalizáciu ich života na všetkých úrovniach: zlepšenie fyzického i psychického zdravia, zlepšenie vo vzťahovej oblasti aj v profesnej oblasti, naštartovanie prosperity a hlavne navyšovanie vedomia a ľudského potenciálu, čo vedie k celkovému životnému progresu každého klienta.


Som nekonečne šťastná. Vďaka rekonektívnym frekvenciám sa mi denno-denne plnia rad za radom všetky moje šťastné sny a túžby. Na počkanie. Je to prekrásne Bytie plné každodenných zázrakov. Žijem úžasný, naplnený, hodnotný život a ďakujem, že môžem žiť. S náramnou radosťou každý deň. Som prenesmierne vďačná za tento život. Aj preto, že robím prácu, ktorá je stvorená pre mňa a prináša osoh nielen mne, ale i druhým, a to dáva zmysel celému môjmu životu. Milujem moju prácu, a preto ju robím na maximum, s radosťou a vynikajúco. 


Som si istá, že pre každého z nás jestvuje povolanie, ktoré je ušité na mieru práve toho konkrétneho jedinca. Nie je potrebné, ba je to skôr nezmyselné: obetovať sa kvôli peniazom v práci, ktorá nás nebaví, nenapĺňa, a tým ubíja a ničí. Každý vie, čo ho napĺňa a teší. Všetci to sám za seba cítime: čo máme robiť, aby sme boli šťastní. Predstavme si svet, kde každý človek robí prácu, ktorá ho činí radostným, ktorá vystihuje jeho podstatu, v ktorej uplatňuje svoje špecifické talenty... Keby každý z nás robil to, čo ho vnútorne napĺňa = to, s čím súzvučí, žili by sme v nádhernom, šťastnom vesmíre plnom pokoja a radosti. Nie je to utópia. Dá sa to uskutočniť. Každý pre seba. Ak každý z nás dopraje sám sebe to, čo ho robí šťastným, budeme šťastní všetci. Veľmi nám to všetkým prajem  :)www.janamezovska.eu

No comments:

Post a Comment