Friday 3 March 2017

ĎAKUJEM

Prešiel rok odkedy sa začali diať obrovské zmeny v mojom živote, smerujúce k celkovej harmonizácii všetkých oblastí mojej existencie. Primárne došlo k vyladeniu môjho vnútorného nastavenia a v dôsledku toho i k prenastaveniu fyzickej reality, v ktorej žijem. Po tom, čo som sama sebe dopriala Rekonektívne liečenie a Znovu-napojenie, sa naštartoval a zrýchlil proces môjho návratu k sebe... Spojenie s rekonektívnymi frekvenciami ma naviedlo na moju vlastnú cestu šťastného Bytia na tejto Zemi (k čomu verím, že sme všetci predurčení :)Ja som v priebehu roka prešla intenzívnym prerodom prostredníctvom nahusto po sebe nasledujúcich zmien, vedúcich k totálnej optimalizácii všetkých úrovní mojej existencie. Nie som na konci. Je to neustály proces, ktorý začal tým, že som sama sebe dopriala sedenia Rekonektívneho liečenia a Znovu-napojenia a v toho dôsledku sa spustila kompletná reorganizácia mojich vnútorných nastavení: zmenou nevhodných vzorcov správania, zmenou životných postojov, zmenou pohľadu na svet, zmenou prístupu k životu, zmenou prístupu k sebe..., pričom to nezostalo len v teoretickej rovine, ale premietlo sa to i do môjho konania, čo mi umožnilo zo dňa na deň opustiť pozíciu na báze mentality chudoby.

Pracovala som ako robotník za 300 EUR mesačne, z čoho som zaplatila úver a elektriku a bolo po peniazoch. Robila som tú prácu preto, lebo som verila, že je zmyslu plná (mojím zámerom bolo pomáhať ľuďom i prírode), ale držala som tým sama seba v seba-zničujúcom nedostatku. Nemohla som napĺňať svoje najzákladnejšie potreby. Rekonektívne liečenie a Znovu-napojenie mi pomohlo v okamihu sa rozhodnúť a uskutočniť radikálnu životnú zmenu, ktorá vyvolala reťazec ďalších zmien a tie ma naviedli na moju vlastnú šťastnú životnú cestu.


Po tom, čo som obdržala svoje liečenie, mi ako zázrakom zrazu ponúkli zaujímavú prácu v oblasti, odkiaľ ľudia utekajú pre nedostatok pracovných príležitostí (na čo som dovtedy čakala už vyše 2 roky). Takže som v priebehu 3 týždňov zrealizovala rad za radom množstvo krokov, ktoré zmenili môj život zo seba-deštrukčnej, seba-zápornej tragédie na radostné plynutie mojím vzácnym, pokojným Bytím. V priebehu pár dní som sa odsťahovala z mesta do môjho vysnívaného domčeka v prírode (konečne som sa po dlhých rokoch závislosti odpútala od pohodlia mamahotela), zmenila som trvalý pobyt, získala som vytúžené súkromie, úžasnú prácu v nádhernom prostredí, v skvelom kolektíve spolupracovníkov, s vynikajúcim platom, kúpila som si auto, začala som po 17 rokoch jazdiť, prešla som zo závislej pozície zamestnanca do slobodnej pozície živnostníka, čo iniciovalo prevzatie kompletnej zodpovednosti za môj vlastný život. A celý tento rýchlo sa odohrávajúci "prevratný proces" bol sprevádzaný permanentnou synchronicitou, kedy všetko do seba nádherne zapadalo a klapalo ako hodinky. Takže množstvo formálnych, administratívnych zmien a úkonov, ktoré bolo potrebné v krátkom čase vybaviť, prebiehalo ladne, bez najmenších problémov, či komplikácií (čo je pre dianie spojené s rekonektívnymi frekvenciami typické: všetko ide hladko, ako po masle :)

V ďalších fázach som prechádzala rôznymi vzdelávacími aktivitami a vlastne to stále trvá. Neustále sa zúčastňujem rôznych seminárov, kurzov a workshopov, ktoré podporujú môj seba-rozvoj. Investujem do seba, do môjho vlastného vnútorného rastu, a to je naozaj potešujúce Bytie. Pretože vraciam sebepozornosť, ktorú som sama sebe odňala a ktorú si zaslúžim sama od seba dostávať. Vraciam sa tým k láske k sebe, ktorá je nevyhnutná pre to, aby môj život získal prívlastok "šťastný".

A tým, že som sa vďaka rekonektívnym frekvenciám vrátila sama k sebe = k svojej harmonickej, rovnovážnej podstate = Rekonektívne liečenie a Znovu-napojenie mi umožnilo znovu sa spojiť s mojím vlastným vnútorným učiteľom a liečiteľom (akokoľvek je komu prijateľné tento Zdroj nazývať: vyššie/pravé ja, božská podstata..), zmenilo to aj svet, v ktorom žijem. Zharmonizovali sa moje vzťahy s partnerom, s rodičmi a dokonca aj vzťahy medzi nimi a neustále sa to zlepšuje, takže je to naozaj perfektné!  :)

Posunula som sa v krátkom čase znovu i profesne, som praktikom Rekonektívneho liečenia a Znovu-napojenia naplno. Milujem túto prácu. Vnímam Rekonektívne liečenie a Znovu-napojenie ako moje poslanie. Robím to, prečo som prišla do tohto života. A to je naozaj zmysluplné Bytie. Spojenie s rekonektívnymi frekvenciami mi umožňuje byť radostná a pokojná naplno. A to nielen preto, že vďaka Rekonektívnemu liečeniu a Znovu-napojeniu žijem svoj vlastný šťastný sen. Ale aj preto, že vidím, že spojenie s rekonektívnymi frekvenciami mení životy mojich klientov na ich vlastný šťastný sen. A to je neopísateľný, až dojímavo krásny pocit. Ďakujem za to, že je to možné. Ďakujem, že môžeme žiť vnútorný pokoj, súlad a radosť z vlastnej existencie úplne všetci. Stačí, aby sme to sami sebe dopriali.Ďakujem, že rekonektívne frekvencie jestvujú a sú nám tu na pomoc, dostupné každému. Už nemusíme trpieť, trápiť sa, byť nešťastní, zúfalí a chorí. Sme predurčení pre život v Raji. V Raji tu na Zemi... Len si to uvedomiť, rozhodnúť sa pre to a dopriať to sám/sama sebe. Zaslúžime si to všetci: slobodný, pokojom a radosťou z bytia naplnený život žiť. A dá sa to urobiť :)

   
www.janamezovska.eu


No comments:

Post a Comment